DreamGene Tomasz Czerski

Biuro w Lublinie:

20-810 Lublin ul. Sempołowskiej 26

Biuro w Warszawie:

02-640 Warszawa ul. Woronicza 33/19

Tomasz Czerski

+48 601951254

fax + 48 22 350 68 21

tczerski75@gmail.com

Marek Starosta – Business Development Manager Central Europe

+48 799310000

marek.starosta@gmail.com

Gregor Majewski – Business Development Manager D/A/Ch

+43 69910905027

gregorm2014@gmail.com

Adam Rusin – Business Development Manager Early Cancer Diagnostics 

Oncimmune  Early CDT-Lung / wczesne wykrywanie raka płuca

  +48 691951222

adam.a.rusin@gmail.com