DreamGene ma przyjemność zaoferować Państwu test do wczesnej diagnostyki raka płuc EarlyCDT ™ -Lung firmy Oncimmune.

EarlyCDT ™-Lung jest testem wykorzystującym prostą technikę ELISA, badającym jednocześnie panel siedmiu autoprzeciwciał skierowanych do antygenów nowotworowych występujących w SCLC i NSCLC.

EarlyCDT ™-Lung  jest testem wspomagającym ocenę ryzyka i wczesne wykrycie raka płuc u pacjentów wysokiego ryzyka oraz stratyfikację nieokreślonych guzków występujących w płucach pod kątem ryzyka wystąpienia nowotworu.

Test EarlyCDT ™-Lung  pozwala znacząco zmniejszyć ilość fałszywie pozytywnych wyników badań guzków płuc wykonanych techniką tomografii komputerowej i stanowić test uzupełniający do diagnostyki CT.

 

DreamGene company is pleased to offer you a test for the early diagnosis of lung cancer – EarlyCDT ™ -Lung of Oncimmune company.        http://oncimmune.com

EarlyCDT ™-Lung is a simple ELISA technique that simultaneously examines a panel of seven autoantibodies directed to tumor antigens found in SCLC and NSCLC.

EarlyCDT ™-Lung is a test to help assess the risk and early detection of lung cancer in high-risk patients and to stratify the unspecified tumors in the lung for the risk of cancer.

The EarlyCDT ™-Lung assay significantly reduces the false positive results of CT scans and is a complementary CT diagnostic test.

 

Firma SmartGene posiada wyłączność na sprzedaż tego testu na terenie Polski.